Affärsområden

EMPERO - STÅR FÖR ENGAGEMANG, EMPATI OCH ENKELHET

Ledning & styrning

Vår erfarenhet från verksamhetsstyrning är att om organisationen inte i första hand fokuserar på nyttorealiseringen så är alla ...
Ledning & styrning

Test & kvalitetssäkring

Området test är för oss en kvalitetssäkring av kundens systemutvecklingsprojekt. I takt med att företagens IT lösningar blir ...
Test & kvalitetssäkring

Förvaltning

Empero har med sin långa och gedigna erfarenhet byggt upp en stor kompetens inom systemförvaltning. Systemförvaltning handlar om att få ut så mycket som ...
Förvaltning

Digital kommunikation

Mer och mer av den information vi konsumerar och delar görs digitalt: webbplatser, chattar, appar, mejl, intranät och forum som ...
Digital Kommunikation

Kort- & betallösningar

Empero har sedan länge haft kort- och betallösningar som ett eget område och medverkar i ett antal olika projekt.
Kort & betallösningar